Kursus & uddannelse

Baggrund

Ledere og medarbejdere kan komme ud for kolleger, hvis arbejdsindsats og kollegiale trivsel forringes på grund af alkoholproblemer. På overfladen er det ikke nemt at se, at kollegaens problemer er forårsaget af netop alkoholproblemer.

De kaldes ofte hjemlige problemer eller stress eller gemmes så godt af vejen, at man på arbejdspladsen først alt for sent opdager sammenhæng mellem problemerne på arbejdspladsen og problemerne med flasken. Ledere og kolleger vil som regel føle sig usikre.

Hvordan skal man reagere?

Hvordan kan man nu også være sikker på, at der virkelig er tale om et alkoholproblem?

Går det over at sig selv?

Hvordan kan man hjælpe en kollega uden at blande sig i hans eller hendes privatliv?

Har arbejdspladsen en alkoholpolitik, og hvordan kan man som kollega bruge den?

Målsætning

At oplyse om forhold vedrørende afhængighed af alkohol og andre kemiske midler. At oplyse, om hvordan et alkoholproblem udvikler sig, om arbejdspladsens særlige betydning for den afhængige, om de mange signaler på et alkoholproblem, og om hvordan man læser og håndterer de signaler tidligt nok til, at man kan hjælpe en kollega på en effektiv og værdig måde.

At give deltagerne en præcis indsigt i, hvordan man helt konkret kan forberede og gennemføre hjælpen, og hvilke fælder man skal undgå i processen. At oplyse om behandlingsformer og om at få kollegaen tilbage på jobbet.