Når én, man holder af, har et afhængighedsproblem

hand2

Der er mange danskere, som må konstatere, at de ikke kan styre alkoholen, pillerne, stofferne eller spillet, at de har mistet kontrollen. De lover, de aftaler, men de bestemmer ikke – det gør afhængigheden.

De skammer sig over deres misbrug. Indtager i smug. Lyver om deres forbrug. Benægter, at de har et problem. Bliver de afsløret, har de i tusindvis af forklaringer på, hvorfor de for øjeblikket drikker lidt for meget. Det er mange gange de andres skyld. Det er omgivelserne. Det er ægtefællen. Det er børnene. Det er arbejdet, eller det er, fordi de her og nu har nogle problemer. På en forunderlig måde evner den afhængige at give andre skylden for misbruget og til at få andre til at tro, at disse andre virkelig er årsagen til det store forbrug. Mennesker som er tæt på den afhængige, og som med bekymring ser på misbruget, udvikler langsomt de samme træk som den afhængige, nemlig bortforklaringer, skam og magtesløshed. De er ikke selv afhængige. De holder af en, der er det. De er medafhængige.

Medafhængige kan beskrives som personer, der lider under andres misbrugsproblemer. De vil meget gerne hjælpe den afhængige. Men i alt for mange tilfælde hjælper de – uden at ville det – den afhængige til at kunne fortsætte sit misbrug. De dækker over ham eller hende, så den afhængige undgår de værste konsekvenser af misbruget. Familien oplever, hvordan højtider og ferier bliver ødelagt på grund af afhængigheden. Familien må høre på de mange løfter om at skære ned på forbruget eller helt at holde op – og se løfterne blive brudt.

Det er familien, der må ringe til arbejdspladsen og finde på endnu en forklaring på en “sygedag” eller lyve, når det er nødvendigt i sidste øjeblik af aflyse en sammenkomst. Det er familien, der finder alkohol, piller eller stoffer skjult de mærkeligste steder i boligen. Det er familien, som må fortælle, at den afhængige sover eller hviler sig eller ikke er hjemme, når der i virkeligheden er tale om, at der er drukket eller taget for meget, og at det kniber med at stå på benene og at tale sammenhængende. Det er familien, der ser den afhængige køre bil i påvirket tilstand.

Misbrugsproblemet rammer hele familien. Afhængighed er en familiesygdom.

Erfaringen viser, at 9 ud af 10 kvinder bliver hos deres mand, hvis det er ham der har misbrugsproblemet. Den sammen erfaring viser, at 9 ud af 10 mænd forlader ægteskabet, hvis det er konen, der har problemet. Dertil kommer, at hun – når hun har lagt sin afhængige mand i graven – i langt de fleste tilfælde ser sig om efter en magen til.

Der findes i Danmark ca. 60.000 børn, som har en far, en mor eller både en far og en mor, som har et misbrugsproblem. Det er børn for hvem barndommen ikke bliver en barndom. De udvikler en evne til altid at tilpasse sig. De skal hele tiden passe på, at far eller mor ikke bliver kede af det. Det er jo især, når far eller mor er ked af det, at drikkeriet, hashrygningen, eller det ekstra pilleindtag begynder. Disse børn lever ofte med en følelse af at det er deres skyld.

Men det er ikke nogens skyld eller fejl, at en man holder af, har et misbrugsproblem.

Ligesom den afhængige har brug for professionel hjælp, er det afgørende betydning, at medafhængige – voksne og børn – får hjælp til at forstå, hvad afhængigheden og misbruget har gjort ved dem. Så de kan lægge skyldfølelsen og skammen bag sig og komme videre i deres liv.

I Al-Consults tilrettelæggelse af hjælp til afhængige indgår hver gang forslag til, hvordan også de/den medafhængige kan få tilbud om en nødvendig behandling.