Intervention – Hjælpen her og nu!

puzzle

Intervention er en nøje tilrettelagt hjælp til en afhængig. Modsat konfrontation, der ofte rummer vrede, er intervention en metode, som sikrer værdighed for såvel den afhængige som for dem, der ønsker at hjælpe, og vrede undgås.

Gennemføres interventionen med professionel hjælp, udløser den næsten altid accept fra den afhængige.
Interventionsmetoden er udviklet i USA. Alconsult var det første konsulentfirma, som allerede i 1989 introducerede teknikken herhjemme og med så gode resultater, at Alconsults chef, direktør Jørgen F. Nissen i mange år før sin død i 2004, på opfordring hvert år underviste amerikanske behandlere i metoden bl.a. på Rutgers University.

Deltagerne i interventionen skal alle have konkret kendskab til den afhængige og til hans eller hendes problem.

En vellykket intervention skal have fokus på, at ingen ‑ hverken den afhængige, de øvrige deltagere eller andre ‑ mister deres værdighed.
Foregår interventionen i en familie, er der som regel oparbejdet en stor vrede. Børnene er vrede, ægtefællen er bange ‑ og den afhængige har trænet dem alle sammen til at frygte hans vrede. Han behøver blot at kaste et blik på dem, så dukker de sig.

Når familier ankommer til forberedende samtaler hos Alconsult er der altid dyb skepsis ‑ og først og fremmest angst.

hvordan vil den afhængige reagere, når han opdager, at vi har handlet bag hans ryg?

hvad sker der med mig, hvis forehavendet mislykkes?

kan man i det hele taget tillade sig at være flere mod en?

 

Blandt mange andre bekymringer er næsten altid denne treenighed:

Interventionen vil ikke lykkes, fordi den afhængige er meget speciel ‑ og hvad sker der så?

Han vil ikke gennemføre behandlingen, fordi han er så speciel ‑ og hvad sker der så?

Behandlingen vil ikke virke, fordi han er så speciel ‑ og hvad sker der så?

 

Alconsult kan hver gang berolige deltagerne med, at den afhængige ganske sikkert er meget speciel, men at han helt givet ikke er mere speciel end de mange hundrede, Alconsult har hjulpet gennem årene.

Hvad enten det er en familie eller en arbejdsplads, der har brug for hjælp, ser Alconsult det som sin fornemste opgave professionelt at hjælpe dem, der vil hjælpe. Det er i første omgang et spørgsmål om at skabe tryghed. Det kræver stor indsigt. Derfor kan interventioner ikke lægges i hænderne på ikke professionelle. Interventioner kan kun med stort besvær gentages.

En opringning til Alconsult (33 33 77 72) har for mange hundrede afhængige, deres familier og arbejdskolleger været af afgørende betydning.